Menü Bezárás

Az Ön ideje drága.

Szolgáltatásaink használatával több időt takaríthat meg.

Gondoskodunk az összes szükséges alaki követelményről annak érdekében, hogy a dokumentumokat aposztillálhassuk, így nem kell pazarolja az idejét sorokban állva vagy mindenféle űrlap kitöltésével.

Mi az APOSTILLE és mi kiállításának CÉLJA?

Az APOSTILLE egy, a Hágai Egyezményt aláíró állam illetékes hatóságai által kiállított igazolás az adott országban készült hivatalos okmányokhoz, amely az egyezményt aláíró másik állam területén bemutatásra kerül.
CÉLJA hogy az Apostille kiállításával tanúsítsák a hivatalos irat eredetének hitelességét, annak érdekében, hogy megakadályozzák a hamis iratok felhasználását joghatások kiváltására.

A Tradexpert Fordítói Iroda képviseleti szolgáltatásokat nyújt a dokumentumok bármelyik illetékes hatósághoz való aposztillálása érdekében:

1. PREFEKTUSI INTÉZMÉNY – MAROS MEGYE
A fő dokumentumok, amelyekre az aposztillát alkalmazni lehet, a következők:

 1. Születési anyakönyvi kivonat, eredetiben, 1998. 01. 01-jét követően kiállított új típus;
 2. Házassági anyakönyvi kivonat, eredetiben, 1998. 01. 01-jét követően kiállított új típus;
 3. Halotti anyakönyvi kivonat, eredetiben, 1998. 01. 01-ét követően kiállított új típus;

Jegyzet: Az 1998 előtt kiállított anyakönyvi okmányokat újakra kell cserélni. Az iratok cseréjét azon anyakönyvi hivatalok végzik, amelyek a régi iratot kiállították.

 1. Cölibátusi bizonyítvány/ cölibátusi igazolás – eredetiben
 2. Eredeti erkölcsi bizonyítványok, a közúti közlekedés előéleti pontokról szóló tájékoztatások, amelyeket a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bocsátott ki legfeljebb 6 hónapja;
 3. A név közigazgatási úton történő megváltoztatását bizonyító okmányok (a helyi közösségi lakosság-nyilvántartó szolgálatok által kibocsátott rendelkezések, tanúsítványok);
 4. A Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságok által román és angol nyelven kiállított adóilletékességi okiratok, eredetiben;
 5. A személy lakóhelyét és állampolgárságát, illetve a román állammal szemben fennálló jogi státuszt igazoló okiratok, eredetiben, amelyeket a Lakosság-nyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatósága állított ki, Obcina Mare u., 2. sz., 6. kerület, Bukarest;
 6. A család összetételéről szóló igazolások, eredetiben, kiállítva a Helyi Közösségi Lakosság-nyilvántartó Szolgálat által;
 7. Középfokú tanulmányokat igazoló iratok – előzőleg jóváhagyva a Maros megyei Tanfelügyelőség által;
 8. Felsőoktatási tanulmányokat igazoló iratok – amelyeket előzőleg jóváhagyott az Országos Oktatásügyi Minisztérium/ Oklevelek Elismerésének és Egyenértékűségének Országos Központja;
 9. Románia területén, a külföldi állampolgárok számára, az oktatásban való részvételi minőséget igazoló eredeti dokumentumok, amelyeket a Országos Oktatásügyi Minisztérium – Nemzetközi Kapcsolatok Szolgálat hagyott jóvá;
 10. Orvosi iratok (oltási bizonylatok, orvosi nyilvántartások, orvosi tanúsítványok, orvosi igazolások), eredetiben, Maros megye Közegészségügyi Igazgatósága által korábban jóváhagyva;

Jegyzet: Az Egészségügyi Minisztérium, az annak alárendelt intézmények, a köz- vagy magánintézmények által kiállított eredeti orvosi dokumentumokat előzetesen az Egészségügyi Minisztérium jogi osztálya hagyja jóvá.

 1. A keresztségi tanúsítvány/ esküvői bizonyítvány eredeti példányban, amelyet a Maros megyei püspökség hagyott jóvá;
 2. A Maros Megyei Közpénzügyi Főigazgatóság által kiállított igazolások a kettős adóztatás elkerülésére, adóügyi illetőségi igazolások, jövedelmi igazolások;
 3. A tengerészek képesítéséről szóló igazolások, eredetiben, a Szállításügyi Minisztérium által jóváhagyva;
 4. Idegenforgalmi szabadalmak, eredetiben, amelyet az Országos Idegenforgalmi Hatóság adott ki;
 5. A szolgálati időt igazoló igazolások, amelyeket előzőleg a Megyei Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Osztályának speciális szolgálata hagyott jóvá;
 6. A különféle szakmákban megszerzett képesítési bizonyítványok, eredetiben, amelyeket előzőleg jóvá kell hagyják, az 1989 előtt, illetve az 1990-2003 között kiadott bizonyítványok esetében a megyei foglalkoztatási igazgatóságok, a 2004 január után kiadott érettségi és képesítési tanúsítványokat pedig a szakképzési szolgáltatókat engedélyeztető bizottságok;
 7. A Román Közúti Hatóság – Maros Megyei Igazgatósága által kiállított, az országos és nemzetközi forgalomban található áruk és személyek közúti szállításával kapcsolatos szakmai alkalmassági bizonyítványok;
 8. Az OAMGMAMR (Romániai Ápolók, Szülésznők és Egészségügyi Személyzet Szervezete) tagsági igazolása és az OAMGMAMR – Maros megyei kirendeltség tagjai tisztességére és szakmai erkölcsére vonatkozó igazolás;
 9. Tanúsítványok, amelyek igazolják egy bizonyos tény pontosságát vagy valódiságát, vagy egy bizonyos minőséget tanúsítanak bizonyos jogok alkalmazása érdekében, valamint törvény alapján kiállított, jogot vagy tényt tanúsító igazolások.
 10. Kereskedelmi okmányok (áruk származási bizonyítványai, kereskedelmi számlák stb.) eredetiben – előzőleg jóváhagyva Románia és Bukarest megyei
  jogú város
  Kereskedelmi és Iparkamrája által, illetve adott esetben a megyei kereskedelmi és ipari kamarák által;
 11. Az Állatorvosi Gyakorlatra vonatkozó tanúsítványok, eredetiben a Maros megyei Állatorvosok Kollégiuma állítja ki;
 12. E 401, E 400, E 301 stb. formanyomtatványok
 13. Tanúsítványok, bizonyítványok, másolat-kivonatok, tanulmányi dokumentumok – Védelmi Minisztérium.

2. MAROS MEGYEI KÖZJEGYZŐI KAMARA
Az aposztille-t az eredeti közjegyzői okiratokra (például: közjegyzői nyilatkozatokra, közjegyzői meghatalmazásokra, örökösödési bizonyítvány, válási igazolásokra, hiteles szerződésekre) vagy közjegyzői hiteles másolatokra és fordításokra kell alkalmazni.

3. MAROS MEGYEI TÖRVÉNYSZÉK
Az apostille csak az Igazságügyi Minisztérium intézményei által kiadott dokumentumokra alkalmazható.
Bírósági határozatok (eredetiben) amelyeket a Maros Megyei Törvényszék területi bíróságai adtak ki.

Jegyzet: A bíróság a határozatokat a “jogerős és végleges” megjegyzéssel kell ellássa és a határozatot hitelesítő tisztviselő vagy a bíróság elnöke olvasható névvel alá kell írja és az elnök pecsétjével kell lepecsételni; nem az irattári vagy a nyilvántartási bélyegzővel kell ellátni.

Figyelem! A bírósági határozatok közjegyzőnél készített példánya nem látható el apostille-l, hanem csak azon irat, amelyet a bíróság állít ki.

A Cégbíróság által kibocsátott eredeti okiratok (cégkivonat stb.);
A Cégbíróság által kibocsátott Végzések/ Határozatok apostillezéséhez szükség van az iratok hitelesítésére, vagyis az iraton kell szerepeljen a „jogerős” megjegyzés, illetve el kell látni azokat a Cégbíróság kerek bélyegzőjével.
Ugyanakkor az is szükséges, hogy az aláírás mellett feltüntessék a hitelesítést végző személy családi- és vezetéknevét.
A végzések hitelesítésére irányuló kérelmet az apostille alkalmazásához, a Maros Megyei Cégbíróság Jogi osztályához kell benyújtani.

A végrehajtótól származó eredeti iratok és más okiratok

FONTOS: Kérjük eredetiben mutassa be azon okiratot/ okiratokat, amelyekre az apostille-re lenne szüksége, valamint az iratok tulajdonosának személyazonosságát igazoló irat másolatát (személyazonosító igazolvány vagy útlevél).

Bármely további információért forduljon bizalommal hozzánk!